16. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|20.-26. veljače 2023.
16. tjedan psihologije u Hrvatskoj|20.-26. veljače 2023.
Volontiranje ima brojne dobrobiti za zajednicu, ali i za volontere i volonterke: pozitivno utječe na kvalitetu života, smanjuje rizik od bolesti i stresa, povećava samopouzdanje i osjećaj postignuća.
Volontiranje ima brojne dobrobiti za zajednicu, ali i za volontere i volonterke: pozitivno utječe na kvalitetu života, smanjuje rizik od bolesti i stresa, povećava samopouzdanje i osjećaj postignuća.

Volonteri

U organizaciju i realizaciju Rijeke psihologije svake se godine uključuju volonteri i volonterke koji/e svojim nesebičnim radom, entuzijazmom i angažmanom značajno obogaćuju manifestaciju. Najčešće nam se priključuju studenti i studentice Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, a posljednjih nekoliko godina volontirali su i studenti i studentice drugih studijskih programa riječkog Sveučilišta. Studenti i studentice psihologije uključuju se u provedbu programskih aktivnosti uz mentoriranje diplomiranih psihologa i psihologinja, a u realizaciju humanitarne akcije mogu se uključiti svi studenti, neovisno o studijskom programu kojeg pohađaju. Volonteri i volonterke mogu sudjelovati u osmišljavanju i izradi promo materijala za humanitarnu akciju, distribuciji promidžbenih letaka i plakata, prodaji promo predmeta na promotivno-prodajnim štandovima i na mjestima održavanja programskih aktivnosti itd. Volonterske aktivnosti svake se godine mogu mijenjati ovisno o potrebama, a na ovim stranicama možete pronaći popis za aktualnu godinu. 

Statistike iz prethodnih godina pokazuju da se svake godine u realizaciju manifestacije i humanitarne akcije uključi četrdesetak volontera i volonterki koji/e odrade oko 450 sati rada. Jasno je da je njihov doprinos neprocjenjiv i da bez njih humanitarna akcija ne bi mogla biti održana. Važno je napomenuti i da se sve programske aktivnosti, kao i čitava organizacija manifestacije provode na volonterskoj osnovi, što znači da je ukupni broj volonterskih sati daleko veći.  

Veliko HVALA svim volonterima i volonterkama na uloženom trudu i vremenu. Bez vas manifestacija ne bi izrasla u to što danas jest😊 Ponosni smo što manifestacija na ovaj način ostvaruje još jedan važan i vrijedan cilj, a to je promocija volonterstva!

Želite li se volonterski uključiti u organizaciju Rijeke psihologije, ispunite kratki prijavni obrazac OVDJE

Pronađite nešto
za sebe u programu!
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!