16. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|20.-26. veljače 2023.
16. tjedan psihologije u Hrvatskoj|20.-26. veljače 2023.
Jasno definirani ciljevi i načini funkcioniranja, asertivna i pravovremena komunikacija sa svim dionicima samo su neke od karakteristika svakog uspješnog projekta. Tu smo za sva pitanja, prijedloge i sugestije.
Jasno definirani ciljevi i načini funkcioniranja, asertivna i pravovremena komunikacija sa svim dionicima samo su neke od karakteristika svakog uspješnog projekta. Tu smo za sva pitanja, prijedloge i sugestije.

Kontakt

Kontaktirati nas možete e-poštom na: rijekapsihologije1@gmail.com.

Za upite vezane uz program, prijave aktivnosti i izvještaje, kao i za upite vezane uz medije i promidžbu stojimo Vam na raspolaganju na gornjem kontaktu.

 

Organizatori 

Pronađite nešto
za sebe u programu!
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!