15. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|14.-20. veljače 2022.
15. tjedan psihologije u Hrvatskoj|14.-20. veljače 2022.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.

Program Rijeke psihologije 2022.

srijeda, 16. veljače 2022.

12:45 - 13:25
Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, Rijeka
Interaktivno predavanje - učenici prve riječke hrvatske gimnazije
Psihološka priprema za maturu
Sabina Saltović i Renata Hasel
Polaganje ispita državne mature važan je trenutak u životu mlade osobe koji utječe na njezine buduće izbore, stoga ne čudi da ispiti državne mature velikom broju učenika stvaraju osjećaj zabrinutosti, straha i anksioznosti. Ispitna anksioznost uključuje kombinaciju snažnog psihološkog uzbuđenja, osjećaja brige i straha, samoomalovažavajućih misli te niz mogućih tjelesnih simptoma što posljedično može negativno utjecati na uspjeh i rezultat na ispitu. Kako smanjiti ispitnu anksioznost? Kako biti siguran u svoje stečeno znanje, vještine i sposobnosti? Kako reagirati kod pojave psihosomatskih simptoma? Tijekom ovog interaktivnog predavanja učenici će dobiti odgovore na ova i slična pitanja.
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!
Pogledajte naše
video materijale!