16. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|20.-26. veljače 2023.
16. tjedan psihologije u Hrvatskoj|20.-26. veljače 2023.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.

Program Rijeke psihologije 2023.

utorak, 15. veljače 2022.

13:15 - 14:00
Medicinska škola u Rijeci, Braće Branchetta 11a, Rijeka
Interaktivno predavanje - učenici medicinske škole u rijeci
Psihološki wellness
Andrea Rubčić i Andrea Vucelić
Wellness nas najčešće asocira na saunu, bazen ili masažu. Često pomislimo na opuštanje i ugodu. Američko psihološko društvo definira wellness kao dinamično stanje fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti. U posljednje dvije školske godine mnogo puta spominjali su se negativni afekti koji se javljaju kod učenika kao posljedica pandemijskih uvjeta. Stoga smo ove godine odlučile progovoriti o važnosti brige za sebe kroz malo drugačiju prizmu, koristeći alate pozitivne psihologije. Odlučile smo se pozabaviti pojmom wellnessa i načinima na koji ga percipiraju učenici. Posebice ćemo se usmjeriti na aktivnosti koje učenici mogu poduzeti kako bi inkorporirali wellness i različita područja wellnessa u svoj život.
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!
Pogledajte naše
video materijale!