15. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|14.-20. veljače 2022.
15. tjedan psihologije u Hrvatskoj|14.-20. veljače 2022.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.

Program Rijeke psihologije 2022.

utorak, 15. veljače 2022.

08:00 - 08:45
Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Krk, Frankopanska 40, Krk
Radionica - učenici 4. razreda oš "fran krsto frankopan" krk
Hrabar kao lav, mudar kao knjiga
Iva Žužić i Danijela Šekuljica
Samopoštovanje se odnosi na subjektivan doživljaj vlastite vrijednosti koji se temelji na procjenama o sebi, ali i ponašanju drugih prema nama. Ono je stupanj vrijednosti koji osoba pridaje slici o sebi. Slika o sebi razvija se kroz život i nastaje putem opažanja vlastitog ponašanja, misli i osjećaja, ali i kroz dobivanje informacija od drugih. Djeca i mladi s visokim samopoštovanjem i pozitivnom slikom o sebi snalažljiviji su i lakše se nose s izazovima u životu, postižu bolji školski uspjeh, lakše uspostavljaju odnose s drugima, spremniji su zauzeti se za sebe te je manja vjerojatnost za razvoj rizičnih ponašanja ili problema u ponašanju. Budući da je pozitivna slika o sebi važan zaštitni čimbenik, ova je radionica usmjerena na jačanje i poticanje razvoja pozitivne slike o sebi.
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!
Pogledajte naše
video materijale!