15. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|14.-20. veljače 2022.
15. tjedan psihologije u Hrvatskoj|14.-20. veljače 2022.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.

Program Rijeke psihologije 2021.

četvrtak, 18. veljače 2021.

17:00 - 19:00
Dvorana Filodrammatica, Korzo 28 (I. kat), Rijeka
Radionica - studenti, građani različite dobi i žene različite dobi
Mudra žena
Mia Rukavina i Anja Sabol
OBAVEZNA PRIJAVA NA: mia.rukavina@gmail.com
Feministički pristup psihologiji žena uključuje razumijevanje načina na koji stereotipi i uloge koje društvo nameće ženama utječe na psihu žena. Utjecaj takvih vanjskih pritisaka često uzrokuje osjećaj da žena nema glavnu ulogu u vlastitoj životnoj priči. Tada neke žene mudro opaze da se nalaze u situaciji koju moraju shvatiti i promijeniti te traže načine kako naučiti biti protagonistice ili junakinje vlastitih životnih priča. Na ovu su radionicu pozvane žene koje žele kroz iskustveni rad na sebi potražiti vlastitu mudrost za život koji žive, vratiti se samoj sebi, svojoj snazi i energiji koju posjeduju.
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!
Pogledajte naše
video materijale!