15. tjedan psihologije u Hrvatskoj
|14.-20. veljače 2022.
15. tjedan psihologije u Hrvatskoj|14.-20. veljače 2022.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.
Psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, a zbog složenosti psiholoških pojava i čimbenika doživljavanja i ponašanja, radi se o iznimno kompleksnoj znanstvenoj i primijenjenoj disciplini koja obuhvaća brojne grane i područja.

Program Rijeke psihologije 2021.

srijeda, 17. veljače 2021.

16:35 - 17:25
Medicinska škola u Rijeci, konferencijska dvorana 04, Braće Branchetta 11a, Rijeka
Radionica - učenici medicinske škole u rijeci
“Dijagnostika i tretman” zapreka u komunikaciji - na koji način prepoznati i riješiti potencijalne probleme u komunikaciji
Andrea Rubčić i Andrea Vucelić
Kvalitetna komunikacija može biti od presudne važnosti za grupnu ili organizacijsku djelotvornost. Zdravstveni djelatnici svakodnevno se na radnom mjestu suočavaju sa situacijama u kojima kvalitetna komunikacija može biti od velike važnosti – bilo da je riječ komunikaciji s kolegama ili komunikaciji s pacijentima, uspješna komunikacija može imati brojne prednosti. Podaci iz literature kažu nam da dobra komunikacija omogućava brže postavljanje ispravne dijagnoze, rano otkrivanje bolesti, bolje pridržavanje savjeta i uputa od pacijenata, bolju prilagodbu na zdravstveno stanje, ali i bolje vrednovanje učinaka liječenja. U sklopu ove radionice upoznat ćemo se s najčešćim pogreškama koje se javljaju pri komunikaciji i razgovarati o oblicima unaprjeđenja komunikacije na radnom mjestu.
Uključite se u našu
humanitarnu akciju!
Pogledajte naše
video materijale!